© Dogsurvival Zuid-Holland 2017
Dogsurvival Zuid-Holland

Bij de Dogsurvival Zuid-Holland kunt u meedoen als atleet, recreant of als groep bestaande uit recreanten.

Daarnaast is er voor de kids de mogelijkheid om mee te doen aan de Mini Survival.

De hoogte van het inschrijfgeld is afhankelijk van uw inschrijving. Het inschrijfformulier wordt pas verwerkt als

het inschrijfgeld is ontvangen. Teruggave van inschrijfgeld vindt niet plaats, behalve aan degenen die vanwege

overschrijding van het maximum aantal deelnemers niet tot de wedstrijd worden toegelaten.

Door inschrijving verklaart de inschrijver voor zich (en de door hem/haar begeleide minderjarige) dan wel zijn

groep dat hij/zij en zijn/haar/hun hond, fit genoeg zijn en geen medische en/of lichamelijke bezwaren hebben

om deel te nemen aan de Dogsurvival of de Mini Survival en akkoord zijn met het reglement. Deelname is op

eigen risico.

De deelnemer krijgt op de wedstrijddag bij de registratie zijn of haar startnummerkaart. De inschrijving sluit als

het maximum aantal deelnemers is bereikt of als de inschrijftermijn verlopen is.

Het inschrijfgeld bedraagt € 22,50 voor atleten en recreanten.

Een groepinschrijving van 3 deelnemers bedraagt € 60,00, een groepinschrijving van 4 deelnemers € 80,00 en

een groepinschrijving van 5 deelnemers € 100,00.

Deelname aan de Mini Survival is GRATIS (wel via de inschrijflink inschrijven)

Deelnemers die tijdens de Dogsurvival naast hun deelname actief meewerken als vrijwilliger zijn gegarandeerd

van een startplek met hun hond en hoeven geen inschrijfgeld te betalen.

De inschrijving is gesloten!
sportief samen met je hond

Inschrijven Dogsurvival Zuid-Holland