Partner

Stichting Mensen voor elkaar

Stichting Mensen voor elkaar organiseert onder andere ieder jaar in mei een Dogsurvival in Lier (nabij Antwerpen). De laatste, zeer geslaagde dogsurvival was afgelopen mei. Mensen voor elkaar Ranst vzw zijn een aantal personen die de filosofie hebben dat een vereniging meer kan doen dan alleen maar hun eigen activiteiten promoten, een vereniging kan ook een sociale taak hebben ten opzichte van de gemeenschap en dan in het bijzonder voor de mindervalide medemens, langdurige en chronische zieken en kansarme mensen. Ook is het belangrijk de verenigingen, die deze personen vertegenwoordigen, bij het grote publiek meer bekendheid te geven. Zo ontstond het idee om een dag te organiseren waar we verschillende verenigingen zouden laten samen werken en dit in het teken van onze medemens. De eerste editie vond plaats in 2008 en was zulk een succes dat de deelnemendeĀ  verenigingen van deze eerste editie reeds hun medewerking toezegden om de editieā€™s tot op heden eveneens tot een geslaagd evenement te maken. Meer informatie